Dacia, colonie romană

Traian hotărăște să pornească război pentru a aduce Dacia sub ascultare romană. Priviți iarăși harta. Tot Imperiul Roman era ca un colac în jurul Mediteranei, dar parcă Dacia ar fi mai departe de centru, spre nord, în afara „colacului". Dacia și Britania apar ca niște „ieșinduri", „hernii" ale cordonului imperiului din jurul Mediteranei. De aceea vor fi și primele părăsite când presiunea barbară va crește.

Traian a dus un prim război, în 101-102 d. Chr., l-a învins pe Decebal și i-a impus un tratat prin care acest rege al dacilor se angaja să-și distrugă cetățile, să nu facă alianță cu dușmanii Romei, să accepte arhitecți și ingineri romani și o oarecare supraveghere etc. De fapt, să devină un client al Romei. Dar Decebal n-a respectat tratatul, a reclădit cetăți, a căutat alianțe, până departe, cu dușmanii Romei; atunci Traian a hotărât o a doua campanie de cucerire a Daciei și înlăturarea lui Decebal.

Războiul are loc în 105-l06 d. Chr. Traian a pus pe un arhitect grec din Siria, Apollodor din Damasc, să clădească un pod pe Dunăre, la Drobeta, acolo unde e acum Turnu-Severin, pod care a fost privit ca o adevărată minune pentru acea vreme.

Pătrunde în Dacia cu legiunile lui, iar alt corp de armată trece Dunărea din Scythia Minor (Dobrogea). Au loc lupte crâncene și, în cele din urmă, romanii cuceresc capitala Sarmizegetusa, iar Decebal se sinucide, pentru a nu cădea în mâinile învingătorului și a nu fi adus ca rob în cortegiul triumfal al lui Traian la Roma.

Pentru a reconstitui acest război între romani și daci, avem la Roma un monument, rămas întreg până în zilele noastre printr-o adevărată minune, Columna Traiană, pe care se încolăcesc, de jos în sus, basoreliefuri povestind toată desfășurarea cuceririi Daciei, ca într-o„bandă desenată" în care putem nu numai urmări fazele războiului, ci și descoperi care erau portul și armele din ambele tabere, chiar și portul femeilor dace, și ce fel de vite se creșteau în țară etc. Columna Traiană e o adevărată comoară pentru istorici și etnologi.

Iată  acum  această  mare  țară,  destul  de  populată,  devenită  colonie  romană.  Ce înseamnă colonie romană? Înseamnă că regatul lui Decebal va trece de-acum sub administrarea directă a Romei. Provincia „Dacia" nu cuprindea toate teritoriile ce vor fi mai târziu locuite de români; ea se limita la Oltenia de azi și cam două treimi din Transilvania. Scythia Minor era deja integrată în provincia romană Moesia (nord-estul Bulgariei de azi). La răsărit de Olt și de Carpați erau câteva întărituri și posturi înaintate, pentru a rezista atacurilor dacilor nesupuși și ale altor triburi, în provincia propriu-zisă, un întreg aparat administrativ se va instala, alături de legiunile menite să asigure pacea înăuntru și paza granițelor. Se vor construi orașe după tipul „urbelor" romane și o rețea de drumuri care să le lege. În fine, și mai cu seamă, romanii vor proceda la o intensă colonizare cu elemente din afara provinciei. Într-adevăr, după ce au făcut mii de prizonieri, după ce au omorât mii de luptători daci, după ce alte mii vor fi fugit peste munți (dar n-au putut lua cu ei pe toată lumea, au rămas femei, copii, bătrâni), învingătorii au purces la repopularea provinciei cu coloniști romani. Cine să fi fost acești coloniști?

Iată o explicație pe care mi-a sugerat-o un profesor francez de istorie antică, Jerome Carcopino, care a descoperit un lucru la care nu se gândise nimeni până atunci. De ce a putut veni atâta lume în Dacia în puțini ani? Fiindcă acolo se găsea aur.

Decebal avea un tezaur colosal, pe care-l ascunsese sub un râu, dar unul dintre captivii luați de romani a dezvăluit taina. Iar romanii au găsit acolo aur în cantități uriașe. Apoi se știe că se putea extrage aur din Munții Apuseni.

Carcopino a avut o idee foarte simplă: „Ia să văd cum arăta moneda romană înainte de Traian și ce devine ea în timpul domniei lui Traian" — și constată că, de unde banul de aur înainte de Traian era subțire ca o foiță de țigară, la sfârșitul domniei lui e gros. Înseamnă că a reevaluat moneda de aur a Romei pe baza exploatării aurului din Dacia. Se întâmplă, ca să comparăm  cu istoria modernă, ceva asemănător descoperirii aurului din California, în veacul trecut, care  a declanșat în Statele Unite un gold rush, cum spun americanii, o goană după aur. Așa se explică probabil cum au putut veni în Dacia, în puține generații, mii și mii și zeci de mii de coloniști din toată împărăția. Altfel nu s-ar explica cum, în puținul timp cât a durat această colonie romană, populația să fi fost complet romanizată.

Desigur, n-a avut loc, ca în America, o năvală dezordonată, o masă de inițiative individuale. A fost o colonizare organizată de împărăție. Cronicarul zice că împăratul a adus în  Dacia mulțime „din toată lumea romană" (ex toto orbe romano). Dar, fără îndoială, faptul că se  găsea acolo aur trebuie să fi favorizat recrutarea de coloniști.

Iată însă că arheologii români au pus la îndoială teza lui Carcopino fiindcă nu s-au găsit  dovezi că minele de aur din Munții Apuseni să fi fost exploatate de pe vremea dacilor; de abia după transformarea în colonie romană avem dovezi de scule de minerit precum și dovezi documentare privind aducerea de mineri din vechi provincii romane. Vedeți prin acest exemplu ce greu e să stabilești exactitatea unui fapt istoric!

De unde să fi venit coloniștii? Din toate părțile împărăției și mai cu seamă din regiunile  vecine cu Dacia, din Iliria de pildă, care era colonie romană de sute de ani - prin urmare ilirii erau deja romanizați. Au venit desigur coloniști și din Italia. Și aici are loc iarăși un fenomen interesant: pe măsură ce s-au întins posesiunile romane în urma unor neîncetate războaie, a crescut și numărul de robi, prizonieri de război aduși în Italia. Care a fost consecința socială a acestui mare număr de sclavi?

Țăranii din Italia sărăceau fiindcă proprietarii de pământ, în loc să-l lucreze cu localnicii din jur, lucrau pământul cu robi. Asta explică de ce atâția țărani din Italia se angajau în legiuni sau plecau să populeze Iliria, Galia, sau Dacia. Din punctul de vedere al limbii, s-a constatat de pildă că limba română se apropie cel mai mult de unul dintre dialectele din sudul Italiei. Au venit probabil și de acolo mulți să caute aur în Dacia.

Dacia colonizată de romani a putut în foarte puține generații să devină atât de prosperă încât  să i se spună Dacia Felix, Dacia fericită. Din păcate, fericirea n-a durat prea mult. S-au clădit câteva orașe; acolo unde fusese Sarmizegetusa s-a dezvoltat orașul numit Ulpia Traiana, după numele împăratului; în locul Clujului de azi a apărut un oraș numit Napoca. Dacia a devenit o colonie bine organizată, ca întreg imperiul, cu un grad înaintat de civilizație în orașe, cu băi publice, arene pentru jocuri etc. S-au construit drumuri — mai avem și astăzi porțiuni de drumuri făcute de romani, care trec prin Carpați, dovedind talentul lor de constructori.

In treacăt fie spus și ce s-a întâmplat cu podul acela de pe Dunăre, care era o minune a lumii. Chiar un succesor al lui Traian a dat ordin să se dărâme podul. Romanii l-au clădit, romanii l-au dărâmat. De ce? Le-a fost teamă, când au început primele năvăliri barbare de mai mari proporții, ca podul acela să nu folosească năvălitorilor pentru a pătrunde și mai adânc în imperiu. S-a scos deci toată „șoseaua", puntea de pe pod, iar timp de veacuri nu s-au mai văzut decât pilonii în Dunăre.

Lecturi suplimentare

Dio Cassius  despre cucerirea Daciei

"Traian trecu Istrul pe acest pod; și a purtat război mai mult cu chibzuială decât cu înfocare, biruindu-i pe daci după îndelungi și grele strădanii. El însuși dădu multe dovezi de pricepere la comandă și de vitejie, iar oștenii trecură împreună cu dânsul prin multe primejdii și dădură dovadă de vrednicie. Când a văzut Decebal că scaunul lui de domnie și toată țara sunt în mâinile dușmanului, că el însuși este în primejdie să fie luat prizonier, își curmă zilele. Capul său fu dus la Roma. În felul acesta Dacia ajunse sub ascultarea romanilor și Traian stabili în ea orașe de coloniști. Fură descoperite și comorile lui Decebal, deși se aflau ascunse sub râul Sargetia, din apropierea capitalei sale. Căci Decebal abătuse râul cu ajutorul unor prizonieri și săpase acolo o groapă. Pusese în ea o mulțime de argint și de aur, precum și alte lucruri foarte prețioase - mai ales dintre cele care suportau umezeala -, așezase peste ele pietre și îngrămădise pământ, iar după aceea aduse râul din nou în albia lui.  Tot cu oamenii aceia Decebal pusese în siguranță, în niște peșteri, veștminte și alte lucruri la fel. După ce făcu toate acestea, îi măcelări, ca sa nu dea nimic pe față. Dar Bicilis, un tovarăș al său care cunoștea cele întâmplate, fu luat prizonier și dădu în vileag toate acestea".

Sursa: *** Izvoare privind istoria României, I. De la Hesiod la Itinerariul lui Antoninus,  Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1964, p. 695-697

Dio Cassius  despre împăratul Traian:

Acesta era un om cu totul deosebit, mai ales prin dreptatea și bărbăția sa, precum și prin simplitatea moravurilor sale. Avea un trup vânjos (începuse să domnească la vârsta de patruzeci și doi de ani) și înfrunta toate greutățile cot la cot cu ceilalți; iar cu sufletul era la înălțime, deoarece nici nu se lăsa purtat de îndrăzneala tinereții, dar nici împiedicat de bătrânețe...

El mergea întotdeauna pe jos, împreună cu întreaga lui oștire, își ținea soldații în bună rânduială la orice marș și-i așeza când într-un fel când într-altul. Iar râurile le trecea pe jos, ca și aceia. Uneori răspândea știri înșelătoare prin cercetași, pentru ca soldații să se deprindă cu tactica și să fie pregătiți și neînfricați pentru toate.

Sursa: *** Izvoare privind istoria României, I. De la Hesiod la Itinerariul lui Antoninus,  Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1964, p. 687.

Ilustrații

Harta Dacia Romană

Harta Daciei romane
Descrierea hărții: harta prezintă teritoriile ocupate de daci și Dacia romană. Sunt reprezentate principalele râuri cu denumirile lor antice și moderne (linii subțiri) și principalele localități (cercuri negre). Cercurile de la malul Mării Negre reprezintă localitățile romane mai importante. De asemenea, sunt localizate triburile înconjurătoare.
Linia groasă delimitează Dacia romană. Linia punctată reprezintă zona care aparține Moesiei Inferior.
Harta în format tactil se găsește în materialele distribuite. Ea poate fi descărcată de pe site împreună cu legenda.

Podul lui Traian

Reconstituirea podului lui TraianDescrierea ilustrației: imaginea prezintă o reconstituire a podului construit de Apolodor din Damasc peste Dunăre la Drobeta

Podul lui Traian a fost construit de Apolodor din Damasc, arhitectul Columnei, între primăvara anului 103 și primăvara anului 105, în apropiere de orașul Drobeta Turnu Severin. Scopul construcției a fost de a facilita transportul trupelor romane conduse de Traian şi a proviziilor necesare celei de-a doua campanii militare de cucerire a Daciei regelui Decebal.

În momentul de față dispunem de descrieri indirecte, și chiar de detalii tehnice mulțumită autorilor antici Cassius Dio, Tzetzes, Chiliades şi Procopius din Caesareea. Toate aceste surse subliniază dificultățile pe care le-a antrenat construcția podului. Locul de construire al podului a fost ales cu pricepere, într-un loc unde apele Dunării, ieșite din defileul Cazanelor, sunt mai liniștite, iar albia râului, formată dintr-un pietriș de consistență tare, permite susținerea greutății podului. De asemenea, în locul unde s-a construit podul, lățimea și adâncimea apei erau favorabile unei asemenea construcții. S-a folosit o suprastructură din lemn fixată pe douăzeci de stâlpi din piatră legată cu ciment roman și cărămidă (aceasta din urmă având consistența și soliditatea pietrei, fiind făcută chiar pe șantier). Stâlpii aveau formă paralelipipedică și se aflau la aproximativ 56 de metri unul de celălalt. În ianuarie 1858 Dunărea a scăzut atât de mult astfel încât podul lui Traian a putut fi examinat de aproape, moment în care a fost descifrat un secret al construirii: în zidărie erau găuri în care fuseseră așezate bârne de stejar, conferindu-i astfel capacitate de absorbție la șocuri. Pentru a putea pune bazele podului de la Drobeta, romanii au deviat parțial cursul Dunării folosind albia unui afluent sudic care poate fi văzut și azi, în Serbia, la est de orașul Cladova. Astfel primii 10-12 piloni au fost ridicați pe uscat. La construcția celorlalți s-au folosit cofraje din bârne de stejar cimentate și sisteme de pompe. Pe Columna lui Traian se poate distinge o imagine stilizată a podului, cu mai puțini piloni, dar în principiu conformă surselor scrise și care permite recunoașterea tehnicii de îmbinare a lemnului și pietrei. Podul măsura 1135 de metri lungime, acoperind astfel distanța de 1127 de metri dintre maluri, Danubiusul având la mijloc adâncimea maximă de 30 de metri. Construcția lega castrul Pontes de pe malul sudic (Serbia de azi) de castrul Drobeta (Drubetis), pe malul nordic. Aceasta din urmă devenise posesiune romană după primul război dacic (101-102).

Pasajul de mai sus este luat din http://www.istorie-pe-scurt.ro/podul-lui-traian-de-la-drobeta-turnu-severin-o-minune-a-lumii-antice/

Columna lui Traian

Vedere pasnoramica a Columnei lui Traian din RomaDio Cassius despre Columna lui Traian

"(Traian ) întemeie biblioteci și ridică în for (piața publică din Roma) o columnă foarte mare, atât [spre a-i sluji] ca mormânt, cât și ca o dovadă de măreție a lucrărilor din for. Căci tot locul acela fusese muntos, iar el îl săpă atât cât se înălță columna, și în felul acesta făcu o piață netedă."

Sursa: *** Izvoare privind istoria României, I. De la Hesiod la Itinerariul lui Antoninus,  Editura Academiei RPR, Bucureşti, 1964, p. 697.

După încheierea războaielor din Dacia, împăratul Traian s-a întors la Roma cu o imensă cantitate de aur și argint (165.000 kg aur și 331.000 kg argint), sărbătorind trimful timp de 123 de zile, perioadă în care au luptat peste 10.000 de gladiatori. Locuitorii Romei au fost scutiți de plată impozitului timp de 1 an de zile, iar numeroase edificii urmau a fi construite. Forul lui Traian a fost inaugurat în 112 , în cinstea victoriilor împotriva dacilor, și cuprindea: arcul de triumf ridicat de Senat și distrus în timpul domniei lui Constantin cel Mare, atriumul - celebra piață înconjurată de colonade având în centru statuia ecvestră a lui Traian, Basilica Ulpia, Columna lui Traian, biblioteca Ulpia împărțită în două corpuri de clădiri pentru literatura latină și greacă și Templul lui Traian.

Columna lui Traian, ridicată la 12 mai 113 este singurul monument care s-a mai păstrat din Forul lui Traian. Fiind cea mai mare sculptură în relief din toată Antichitatea, Columna se compune din patru părți: fundația (unde se găsea cameră destinată primirii cenușii lui Traian), piedestalul, columna (coloana propriu-zisă) și statuia împăratului Traian.

Monumentul este decorat cu un celebru basorelief în formă de spirală, care înfățișează scene din timpul confruntărilor daco-romane. Columna are o înălțime de aproximativ 30 de metri (baza columnei, fusul și capitelul) și este formată din 18 blocuri masive de marmură de Carrara.

Basoreliefurile prezintă scene de luptă din campaniile lui Traian împotriva dacilor din 101-102 (în partea de sus a columnei) și 105-106 (în partea de jos). Soldații romani și daci sunt prezentați în timpul bătăliilor. Un apogeu al artei basoreliefului istoric roman, cele 124 de episoade care îmbracă în spirală trunchiul coloanei și care ilustrează Comentariile lui Traian despre războaiele dacice (De bello dacico) își păstrează relevanța culturală prin caracterul lor de document istoric.

O copie în mărime naturală a Columnei, realizată între anii 1939-1943, se află expusă din 1972 la Muzeul Național de Istorie a României din București.

Texte preluate din http://columnaluitraian.ro/ro/ și https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/columna-lui-traian-un-istoric