Confidențialitate si Cookies

I. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

A. SCOPUL FOLOSIRII DATELOR PERSONALE DE CATRE Asociația Tandem prin site-ul www.idea-isa.ro

Asociatia Tandem este detinatorul site-ului www.idea-isa.ro

Asociatia Tandem colectează, înregistrează, organizează, stochează, adaptează, modifică, extrage, consultă, si utilizează datele dumneavoastră personale pentru a administra, menţine, imbunătăţi şi obţine feedback cu privire la cursurile de dans pe care le oferă, precum şi pentru a preveni erori şi scurgeri de informaţii prin reţeaua IT proprie, încălcări ale legii sau termenilor contractuali.

Datele dumneavoastră personale pot fi folosite şi pentru a personaliza într-un grad cât mai mare serviciile Asociatia Tandem, precum şi în scopuri de marketing.

Datele cu caracter personal colectate de către Asociatia Tandem se referă la: numele şi prenumele utilizatorului, telefon, adresa/localitate, e-mail, companie/loc de muncă, obişnuinţe / preferinţe / comportament. În unele cazuri, cum sunt concursurile, Asociatia Tandem poate solicita participanţilor codul numeric personal, adresa, precum şi seria şi numărul actului de identitate.

Datele cu caracter personal nu vor fi instrainate sub nicio forma terţelor persoane straine.

1. Marketing

În cazul în care ați urmat cursurile noastre la este posibil să vă contactăm pentru a obţine feedback cu privire la cursul urmat, astfel încât să îmbunătăţim calitatea acestuia.

De asemenea, dacă v-aţi exprimat acordul, Asociatia Tandem vă poate contacta pentru a vă informa despre alte servicii la care nu sunteţi abonat, dar care v-ar putea interesa, putand fi invitat să luaţi parte la o campanie promoţională sau free trial. În plus, aţi putea fi invitat la evenimentele organizate de către Asociatia Tandem.

Asociatia Tandem vă poate contacta prin curier, telefon, e-mail sau fax. Aveţi oricând dreptul de a ne comunica faptul că nu mai doriţi să fiţi contactaţi de către Asociatia Tandem prin mijloace caracteristice marketingului direct.

Asociatia Tandem  colectează şi actualizează informaţii despre clienţii servicilor şi utilizatorii site-urilor sale, precum şi despre furnizorii cu care interacţionează în mod regulat si poate obţine aceste informaţii fie direct de la dumneavoastră sau de la terţe persoane, fie automat, odată cu folosirea serviciilor Asociatiei Tandem prin intermediul cookie-urilor şi prin rapoartele de trafic generate de către serverele care găzduiesc site-urile Asociatiei Tandem.

2. Informaţia furnizată direct de către utilizatorii siteurilor Asociatiei Tandem.

Se referă la datele dumneavoastră de contact furnizate pentru înregistrare, autentificare şi detalii de plată, customer suport, participare la evenimente, concursuri, chestionare de cercetare a pieţei, dar si la detalii referitoare la interesele şi obiceiurile dumneavoastră de consum.

De asemenea, pentru a spori gradul de securitate a datelor pe care le accesaţi, Asociatia Tandem vă poate solicita şi adresa de IP de la care efectuaţi vizitele pe site-urile sale.

3. Informaţia colectată de către Asociatia Tandem

Dacă sunteţi cursant al Asociatiei Tandem, prin datele de trafic, compania colectează informaţii şi despre modul în care folosiţi serviciile la care sunteţi abonat, precum tipul de date accesate, dar şi despre momentul când accesaţi aceste informaţii.

Prin sistemul său informatic, Asociatia Tandem poate obţine date referitoare la numărul de înregistrări pe site-urile companiei, reţelele din care se fac aceste înregistrări, sistemele şi informaţiile accesate, detalii despre utilizator, locul din care se face accesul pe site-urile Asociatia Tandem, durata şederii pe site-urile respective, precum şi ora şi data la care s-au efectuat accesările.

Dacă utilizatorul nu se înregistrează pe unul dintre site-urile noastre, el îl o poate accesa ca anonim, in sectiunea publica.

4.  Arhivarea datelor cu caracter personal

Asociatia Tandem arhivează informaţiile în bazele sale de date, cum sunt zonele de administrare ale site-urilor. Aceste informaţii sunt păstrate şi folosite de către Asociatia Tandem pentru a-şi putea respecta termenii contractuali şi pentru a putea furniza servicii noi şi din ce în ce mai bune clienţilor săi.

De asemenea, agenţia poate păstra datele utilizatorilor săi înregistraţi, în conformitate cu legislaţia românească în vigoare, şi după ce a încetat relaţia contractuală dintre cele două părţi.

5. Accesul la datele cu caracter personal de către terţe persoane

Asociatia Tandem nu publică date cu caracter personal.

Asociatia Tandem nu vinde şi nu închiriază baze de date către terţi, nu face publice şi nu transmite către terţi aceste informaţii, decât dacă a obtinut expres acordul persoanelor vizate, în acest sens.

Dacă optaţi pentru folosirea datelor în comun cu alte site-uri sau servicii partenere Asociatiei Tandem, trebuie să ştiţi că acestea pot avea practici diferite de confidenţialitate şi de colectare a datelor, asupra cărora Asociatia Tandem nu are niciun control şi nicio responsabilitate.

În unele cazuri, este posibil ca Asociatia Tandem să transmită datele dumneavoastră personale unor  subcontractori  sau furnizori de servicii de emailing (de exemplu.: companii de e-mail marketing) sau organe abilitate ale statului, cazuri in care nu veti fi notificati.

Asociatia Tandem nu transferă în afara ţării sau in afara Uniunii Europene datele cu caracter personal.

6. Politica de Cookies

Unele site-urile aflate in portofoliul Asociatiei Tandem folosesc cookie-uri care reprezintă date stocate pe hardul utilizatorului, conţinând informaţii despre utilizator, iar utilizarea mecanismului de tip cookie constituie un avantaj în folosul vizitatorilor.

De exemplu, prin introducerea unui cookie pe site-urile Asociatiei Tandem, va fi suficient ca un utilizator să se autentifice pe site o singură dată cu parola, câştigând astfel timp pe parcursul navigării pe pagina noastră. Dacă utilizatorul respinge un cookie, poate să utilizeze în continuare site-urile Asociatiei Tandem. Cookie-urile ne ajută la urmărirea şi segmentarea intereselor utilizatorilor noştri, pentru a intensifica experienţa vizitării site-ului nostru. Unii dintre partenerii noştri de afaceri folosesc cookie-uri pe site-ul nostru (de exemplu, cei care îşi fac publicitate). Cu toate acestea, nu avem acces şi nici nu putem controla aceste cookie-uri.

7. Newslettere şi alerte

Unele dintre serviciile Asociatiei Tandem ofera utilizatorilor posibilitatea de a primi newslettere şi alerte prin poşta electronică, existand posibilitatea ca utilizatorii sa poata opta oricand pentru varianta de a nu mai primi astfel de notificări, cu un singur click pe link-ul de dezabonare din newsletter/alertă.

Cum accesul utilizatorilor la serviciile Asociatiei Tandem se face, într-o mică parte din cazuri, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, recomandăm ca aceste elemente sa nu fie dezvaluite unui tert, chiar daca acesta afirma că vă contactează din partea noastra.

Pentru un nivel sporit de securitate, la sfârşitul vizitei pe site-urile Asociatiei Tandem este absolut utila închiderea fereastrei browser-ului în care s-a lucrat sau click pe „Sign out”/”Log off” în pagina vizitata.

Asociatia Tandem nu este răspunzătoare pentru securitatea datelor trimise de către dumneavoastră către noi.

B. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Asociatia Tandem respectă drepturile de confidenţialitate ale clienţilor şi utilizatorilor săi şi intelege sa protejeze datele personale ale acestora, în concordanţă cu prevederile Legii nr. 677/2001 si ale actelor normative subsecvente acesteia.

Asociatia Tandem isi asuma obligatia de a aplica masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului neautorizat, în special daca prelucrarea respectiva comporta transmisii de date în cadrul unei retele, precum si împotriva oricarei alte forme de prelucrare ilegala.

Pentru implementarea masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru pastrarea confidentialitatii si integritatii datelor cu caracter personal, Asociatia Tandem respecta cerintele de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal elaborate de autoritatea de supraveghere potrivit stadiului tehnicii utilizate în procesul de prelucrare si de costuri, astfel incat sa se asigure un nivel de securitate adecvat în ceea ce priveste riscurile pe care le reprezinta prelucrarea, precum si în ceea ce priveste natura datelor care trebuie protejate.

Regulamentul intern de organizare si funcţionare al Asociatia Tandem contine reglementari cu privire la confidenţialitatea datelor cu caracter personal care sunt prelucrate in cadrul instituţiei.

In acest sens, cerintele de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal acopera urmatoarele aspecte:

– Identificarea si autentificarea utilizatorilor (angajatii desemnati in a accesa bazele de date)

– Tipul de access pe care il au acestia si inregistrarea operatiunilor respective intr-un „log” (istoric al fisierelor de access).

– Modalitatea de colectare a datelor in cadrul platformei facandu-se in mod automat (proces direct, fara intermediere), in baza consimtamantului dat in mod expres de clientii Asociatia Tandem

– Serverele pe care se stocheaza bazele de date cu caracter personal, executia copiilor de siguranta, se efectueaza pe serverele din datacenter-ul furnizat de HOSTICO, ce permite doar accesul personalului certificat si autorizat

– Operarea de pe computere si terminale dedicate cu access limitat in baza unui username si parola, doar de la sediul operatorului. Atat pe statiile de lucru, cat si pe servere sunt instalate programe antivirus si antispyware actualizate cel putin o data pe zi.

– Audit-uri periodice cu privire la serverele si sistemele informatice folosite, actualizari ale soft-urilor si aplicatiilor folosite si a antivirusilor, in vederea prevenirii aparitiei unor vulnerabilitati. Serverele utilizate sunt securizate prin aplicatii de firewall si sunt monitorizate in mod continuu de personal calificat (administrator de system).

– Instruirea personalului dedicat si a modalitatii de folosire a terminalelor de la care au access

– In aplicatiile online ale Asociatia Tandem nu exista posibilitatea descarcarii sau a printarii de date personale.

C. DREPTURILE UTILIZATORILOR CU PRIVIRE LA DATELE CU CARACTER PERSONAL

Pe langa drepturile existente si prevazute de Legea nr.677/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data aplicarii Regulamentului European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, beneficiezi de drepturi aditionale. Iata lista completa a drepturilor pe care le ai:

• Dreptul la informare – poti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a datelor tale personale;

• Dreptul la rectificare – poti rectifica datele personale inexacte sau le poti completa;

• Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – poti obtine stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;

• Dreptul la restrictionarea prelucrarii – poti solicita restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;

• Dreptul de opozitie – poti sa te opui, in special, prelucrarilor de date care se intemeiaza pe interesul nostru legitim;

• Dreptul la portabilitatea datelor – poti primi, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau poti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;

• Dreptul de a depune plangere – poti depune plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;

• Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiaza pe consimtamantul tau, ti-l poti retrage oricand. Retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila;

• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poti cere si obtine interventia umana cu privire la respectiva prelucrare, iti poti exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta si poti contesta decizia

In cazul în care dorești să îți exerciți aceste drepturi poți înainta o cerere scrisă, datată și semnată către: office@asociatiatandem.ro sau la următoarea adresă de corespondență: Asociatia Tandem, București, Bd. Burebista nr. 3, Bl. D16, Sc. 4, Et. 4, Apt/ 124, sector 3. Asociatia Tandem se obliga sa raspunda in mod prompt oricarei cereri legate de drepturile persoanei legate de protectia datelor sale personale. Orice cerere va fi tratata cu prioritate.

II. Politică privind fișierele cookie

1. Introducere

Prezenta Politică privind fișierele cookies se aplică tuturor utilizatorilor paginii de internet [nume domeniu / website]. Informațiile prezentate în continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea și administrarea cookie-urilor de către [deținătorul website-ului] în contextul navigării utilizatorilor pe această pagină de internet.

2. Ce sunt cookie-urile?

Folosim termenul „cookie”-uri pentru a ne referi la modulele cookie și la tehnologiile similare prin intermediul cărora pot fi colectate informații în mod automat.
Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și sub denumirea de „browser cookie” sau „HTTP cookie” ori „cookie”) reprezintă un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul cărora se accesează internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emisă de un web-server către un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odată instalate au o durată de existență determinată, rămânând „pasive”, în sensul că nu conțin programe software, viruși sau spyware și nu vor accesa informațiile de pe hard driverul utilizatorului pe al cărui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din două părți:
numele cookie-ului și
conținutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe pagina de internet asociată web-serverului respectiv.

3. Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:

Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experiență mai bună de navigare și servicii adaptate nevoilor și interesului fiecărui utilizator în parte și anume pentru:

  • îmbunătățirea utilizării acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oricăror erori care apar în timpul vizitării/utilizării acesteia de către utilizatori;
  • furnizarea de statistici anonime cu privire la modul în care este utilizată această pagină de internet către Asociatia Tandem, în calitate de deținător al acestei pagini de internet;
  • anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi în viitor puse la dispoziția utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, în funcție de serviciile / produsele accesate.

Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri în legătură cu modul în care se utilizează această pagină de internet, Asociația Tandem poate adopta măsuri pentru ca această pagină de internet să fie mai eficientă și mai accesibilă pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor setări/preferințe stabilite de către utilizatorii acestei pagini de internet, precum: adresă de e-mail, nume, prenume, adresă, oraș, număr de telefon.

  • limba în care este vizualizată o pagină de internet;
  • moneda în care se exprimă anumite prețuri sau tarife;
  • facilitarea accesului în contul utilizatorilor;
  • postarea comentariilor pe site.

4. Care este durata de viață a cookie-urilor?

Durata de viață a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Există următoarele categorii de cookie-uri care determină și durata de viață a acestora:

  • Cookie-uri de sesiune – Un „cookie de sesiune” este un cookie care este șters automat când utilizatorul își închide browserul.
  • Cookie-uri persistente sau fixe – Un „cookie persistent” sau „fix” este un cookie care rămâne stocat în terminalul utilizatorului până când atinge o anumită dată de expirare (care poate fi în câteva minute, zile sau câțiva ani în viitor) sau până la ștegerea acestuia de către utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului.

5. Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:

Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate următoarele cookie-uri:

a. Cookie-uri de performanță a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
d. Cookie-uri de înregistrare;
e. Cookie-uri pentru publicitate;

a. Cookie-uri de performanță

Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferințele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel încât setarea din nou a preferințelor în cazul vizitării ulterioare a paginii de internet nu mai este necesară.

b. Cookie-uri de analiză a utilizatorilor

Aceste cookie-uri ne informează dacă un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat această pagină de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar în scopuri statistice.

c. Cookie-uri pentru geotargetting

Aceste cookie-uri sunt utilizate de către un soft care stabilește țara de proveniență a utilizatorului paginii de internet. Vor fi primite aceleași reclame indiferent de limba selectată.

d. Cookie-uri pentru înregistrare

Atunci când vă înregistrați pe acest site, se generează cookie-uri care memorează acest demers. Serverele utilizează aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat. De asemenea, utilizarea acestor cookie-uri permite să asociem orice comentariu postat pe pagina de internet cu username-ul contului folosit. În cazul în care nu a fost selectată opțiunea „păstrează-mă înregistrat”, aceste cookie-uri se vor șterge automat la momentul terminării sesiunii de navigare.

e. Cookie-uri pentru publicitate

Aceste cookie-uri permit aflarea vizualizării de către un utilizator a unei reclame online, tipul acesteia și timpul scurs de la momentul vizualizării respectviului mesaj publicitar. Ca atare, astfel de cookie-uri sunt folosite pentru targetarea publicității online. Aceste cookie-uri sunt anonime, stocând informații despre contentul vizualizat, nu și despre utilizatori.

6. Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit recunoașterea browserului. Această pagină de internet recunoaște browserul până când cookie-urile expiră sau sunt șterse.

7. Particularizarea setările browserului în ceea ce privește cookie-urile

În cazul în care utilizarea cookie-urilor nu este deranjantă iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit doar de către dumneavoastră, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
În cazul în care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe această pagină de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luată în considerare setarea pentru ștergerea datelor individuale de navigare de fiecare dată când browserul este închis.

8. Cum pot fi oprite cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face această pagină de internet dificil de vizitat, atrăgând după sine limitări ale posibilităților de utilizare ale acesteia.
Utilizatorii își pot configura browserul să respingă fișierele cookie sau să fie acceptate cookie-uri de la o pagină de internet anume.
Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. Aceste setări pot fi accesate, ca regulă, în secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău.
Totuși, refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar ca aceasta nu va fi adaptată preferințelor și interesele dumneavoastră, evidențiate prin comportamentul de navigare.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, vă rugăm să vă adresați la: [de adăugat date de contact, de ex., o adresă de email sau un număr de telefon].

III. TERMENI SI CONDITII

CUM FUNCTIONEAZA siteuri-le Asociatiei Tandem

• Datele cu caracter personal folosite în relatia cursant – asociatie, (cum ar fi, dar fara a se limita la: date client – nume, prenume, adresa, telefon, email; date cu privire la localizarea userilor) nu vor fi transmise catre terti, fara acceptul tau expres.

•  Asociatia Tandem isi rezerva dreptul sa trimita utilizatorilor inregistrati comunicari prin email (newslettere cu caracter periodic sau mesaje informative ori comerciale one-time din partea noastra sau a unor partneri), precum si acele mesaje prin email necesare pentru buna functionare a serviciilor oferite de plaforma (alterte, mesagerie privata, notificari). Utilizatorii se pot dezabona de la aceste mesaje.

•  Nu vom transmite adresa ta de email sau datele tale personale nimanui, dar e posibil ca uneori sa trimitem anumite email-uri de interes pentru tine, cu privire la imbunatatirile site-ului, sau oferte comerciale ale partenerilor

•  Vei putea oricand sa te dezabonezi de la Newsletter-ul Asociatiei Tandem, facand acest lucru optand pentru „dezabonare” in subsolul mesajelor trimise de noi, putand folosi in continuare serviciile Asociatiei Tandem

•  Parolele folosite in cadrul platformei sunt stocate criptat si nimeni nu le poate folosi pentru a accesa contul respectiv

•  Serverele pe care sunt stocate datele sunt urmarite de un specialist IT si protejate de virusi si vulnerabilitati si actualizate la zi

•  Bazele de date ale platformei Asociatia Tandem sunt stocate la Hostx, unul dintre cei mai siguri provideri de servicii din Romania

•  Site-urile Asociatiei Tandem au configurate si instalat certificate SSL, care asigura o comunicare criptata intre browser si server

•  Datele de trafic sunt analizate prin Google Analytics, prin anonimizarea datelor despre utilizatori

• Daca vreo practica legata de folosirea site-ului, inclusiv cele legate de datele utilizatorilor, sunt neclare sau aveti sugestii de imbunatatire, puteti sa sesizati acest lucru la contact@tangotangent.ro

• Materialele prelevate cu continut public sunt agregate, conform normelor referitoare la drepturile de autor (ex: in cazul presei, preluarea in limita a 500 de caractere)

• Asociatia Tandem nu preia date cu caracter personal, cum ar fi email-uri, telefoane, adrese de domiciliu etc., dar este posibil ca unele materiale publice sa contina astfel de informatii. Solicitam utilizatorilor nostri ca intotdeauna sa dea dovada de retinere si sa nu foloseasca astfel de informatii chiar daca ele au fost facute publice cu acceptul utilizatorilor in cauza

• Asociatia Tandem listeaza in anumite situatii (ex: forumuri, conturi de instagram) username-ul sau numele emitatorului, insa acest lucru nu reprezinta o invitatie ca utilizatorul sa fie contactat de catre abonatii platformelor, in concluzie, este decizia proprie a fiecarui utlizator daca decide sa contacteze sau nu o alta persoana, Asociatia Tandem neputand sa-si asume aceasta responsabilitate, atat timp cat este vorba de informatii publice

• Cu privire la datelor preluate de la abonatii platformelor, exista doua tipuri de date:

a) date de identificare: adresa, email, nume, telefon – ce sunt folosite in mod exclusiv pentru a oferi serviciile de monitorizare, iar aceste date nu sunt niciodata distribuite, sub nici o forma, tertilor.

Adresele de email sunt folosite pentru a transmite un NL lunar si informari ocazionale sau ofertele comerciale a unor parteneri din domeniul comunicarii

b) informatiile pe care utlizatorul le introduce in platforma: cuvinte cheie, grupuri de cuvinte cheie, note asupra posturilor, tag-uri, evaluari de tipul sentiment pozitiv si negativ cu privire la materiale. Toate aceste date, sunt stocate in mod criptat, pe serverele inchiriate la HOSTICO si nu sunt niciodata distribuite, sub nici o forma, niciunui tert, reprezentand o informatie cu caracter confidential.

• Asociatia Tandem nu foloseste serviciile de publicitate ale unui tert, fiind posibil din cand in cand, ca prin site sa facem promovare sub forma unor banere sau trimitere de newslettere, ale unor actiuni de interes pentru domeniul comunicatorilor, fara a targeta insa utilizatorii

– orice date introduse de utilizatorii Asociatiei Tandem in platforma pot fi sterse, la finalul perioadei contractuale sau oricand utilizatorii solicita in mod expres acest lucru

CONTACT

Pentru orice alte informaţii referitoare la colectarea, arhivarea şi protejarea datelor cu caracter personal, vă rugăm să ne trimiteţi un e-mail la office@asociatiatandem.ro sau să sunaţi la Andreia Bruckner – 0744 553 278

ACTUALIZARE

Termenii si conditiile sunt actualizate de câte ori este nevoie. Modificările se vor reflecta în tipul de informaţii publicate sau transmite de către Asociatia Tandem. Vă rugăm să citiţi periodic aceste condiţii, pentru a fi la curent cu ce informaţii colectează, foloseşte şi transmite Asociatia Tandem.

Cea mai recentă actualizare a Termenilor si Conditiilor a avut loc la data de 20.07.2018.