Cine a fost Basarab întemeietorul?

E dovedit că în ultimul pătrar al secolului XIII, cu toată persistența pericolului mongol, asistăm la o coborâre din Ardeal către Muntenia a unor elemente românești, ungurești și săsești, atrase și de belșugul câmpiilor, și de negoțul de la Dunăre și Marea Neagră. Câmpulung e mai întâi un centru comercial săsesc și va avea cu vremea o importantă minoritate catolică, cu o frumoasă biserică. De asemeni, mica biserică din peștera de la Corbii de Piatră, în aceeași regiune, e datată — după stil — în jurul lui 1290 și are, lucru neobișnuit, două altare unul lângă altul. Pe de altă parte, ultimul rege arpadian, Andrei al III-lea, aplică o politică discriminatorie împotriva românilor, a căror nobilime nu mai e chemată la adunările Dietei. Regii unguri, vasali ai Papei, au considerat ca o datorie demnă de o adevărată cruciadă să elimine pe „schismatici", adică pe ortodocși, din regatul lor. De aceea, cei din nobilimea română care nu treceau sub obediența Romei au fost de atunci excluși din categoria nobiliară și încetul cu încetul reduși la starea de simpli țărani. La celălalt capăt al regatului, nobilimea croată n-a avut a suferi de această declasare fiindcă Croația fusese creștinată în rit apusean.

În orice caz, evenimentele din jurul anului 1290 justifică în mod straniu data transmisă de tradiție ca fiind cea a coborârii legendarului Negru Vodă din Țara Făgărașului și așezarea sa la Câmpulung, iar sub urmașii lui la Argeș, de unde își vor întinde curând autoritatea până la Dunăre. De la această origine „munteană" a dinastiei se trage probabil numele de Muntenia, dat tradițional întregii țări — țară majoritar de șes.

Douăzeci de ani mai târziu, documente străine (ungurești, papale, sârbești, bulgărești etc.) ne revelă, domnind peste toată Țara Românească, țara între Dunăre și munți, inclusiv Oltenia, pe „Basarab Mare Voievod" (atenție: la origine Basarab e un prenume). Ce înseamnă „Mare Voievod"? înseamnă că acea căpetenie, voievodul Basarab, a reușit să se impună peste toți ceilalți cneji și voievozi români din acel teritoriu, fosta „Cumanie" și fostul Banat de Severin. înseamnă că și urmașii lui Litovoi și eventual alți cneji din Oltenia se închinaseră lui Basarab. Acesta e deci un primus interpares, primul între egali. Comparați cu Persia antică: Marele Rege, adică rege peste ceilalți regi; cu India: Maharaja/raja; cu Etiopia: Regele Regilor etc. — acesta era sensul, chiar dacă curând (intenționat sau nu) s-a confundat cu un epitet personal: Marele Basarab Voievod. De altfel, de îndată ce această întâietate, după domnia lui Basarab, n-a mai fost contestată, sintagma „Mare Voievod" a ieșit din uz.

Putem, în rezumat, închipui pentru descălecat „scenariul" următor: când în 1238-l240 cumanii din Episcopatul Milcovului și din Muntenia noastră trec Carpații pentru a se pune la adăpost de năvala mongolă în regatul ungar, nu toți vor fi acceptat să fie colonizați pe valea Tisei mijlocii. Mulți, fiind deja amestecați cu românii sau chiar de-a binelea românizați (căci trebuie subliniat că toate sursele pe care le avem asupra lui Basarab îl califică drept valah) vor fi ales să rămână printre români, și la nord și la sud de Carpați. Coborâtor dintr-un asemenea neam, „Negru Vodă", cu posesiuni, poate, și la nord și la sud de Carpați, izbutește să se impună altor căpetenii române, să se așeze la Câmpulung, centru comercial săsesc, și, unificând întregul ținut între Carpați și Dunăre, să fie recunoscut „Mare Voievod" — deocamdată tot vasal al regelui Ungariei.

În tot acest răstimp, adică între 1247 (Diploma Ioaniților) și începutul secolului XIV (primele informații despre Basarab), nu mai știm nimic despre voievodul Seneslav din regiunea Argeș și despre eventualii lui succesori.

Lecturi suplimentare

Ilustrații

Legendă Harta formațiunilor politice românești în secolele IX – XIII

Harta formațiunilor politice românești în secolele IX – XIIIDescrierea ilustrației: este prezentată harta teritoriilor care fac parte din România modernă (ca granițe sunt folosite râurile principale: La vest Tisa, la sud Dunărea, la est Nistrul. Pe ea sunt marcate principalele orașe (cu punte negre), principalele formațiuni statale, în zonele aproximative pe care le ocupau, și principalii vecini.

Harta împreună cu legenda acesteia pot fi descărcate de pe site.

Linia groasă delimitează Dacia romană. Linia punctată reprezintă zona care aparține Moesiei Inferior.
Harta în format tactil se găsește în materialele distribuite. Ea poate fi descărcată de pe site împreună cu legenda.

Marea invazie mongolă

Marea invazie mongolă tactilăDescrierea ilustrației: este prezentat imperiul mongol în toate fazele sale de expansiune:

Porțiunea neagră centrală reprezintă situația la 1206

Zona cu textură cu pătrate reprezintă teritoriile cucerite până în 1219

Zona cu textură cu linii zimțate reprezintă teritoriile cucerite până în 1223

Zona cu textură cu linii oblice subțiri reprezintă teritoriile cucerite până în 1227

Zona neagră reprezintă teritoriile cucerite până în 1237

Zona cu textură cu linii oblice groase reprezintă teritoriile cucerite până în 1259

Zona cu textură cu puncte mici reprezintă teritoriile cucerite până în 1279

Sunt marcate principalele zone geografice: Europa (EU), Marea Mediterană, (MM), Africa (AF), Arabia (AR), Asia (AS), India (IN), Oceanul Indian (OI)

Cetatea Domnească de la Argeș

Planul cetatii ArgesAnsamblul cel mai interesant care ne dă unele deslușiri despre arta de a construi a românilor din veacul al XIII-lea este Curtea Domnească de la Argeș, ale cărei resturi au fost scoase la iveală în timpul săpăturilor arheologice din anii 1911 și 1920.

Situate în mijlocul unui platou ridicat pe malul stâng al râului Argeș, în centru actualului oraș Curtea de Argeș, clădirile erau înconjurate de ziduri groase, din care o parte se mai păstrează și astăzi. Patrulaterul zidurilor care înconjurau curtea era de dimensiuni reduse, 79 metri lărgime și 103 metri lungime. Intrarea se făcea pe o poartă întărită de pe latura de est. În curte erau două case: una pe latura de nord iar alta, mai în fund, de-a lungul zidului dinspre sud.

Judecând după așezare, casa dinspre nord, a cărei fațadă precedată de o prispă mare primea soarele amiezii, era locuința voievodului. Modestă ca mărime, casa avea 27 metri pe 23 metri și se pare că cuprindea un parter înălțat cu câteva încăperi și dependințe.

Cea de-a doua casă nu era cu mult mai mare și din ea se păstrează și azi pivnița. Casa nu putea avea mai mult de 3-4 încăperi.

Ambele locuințe aparțin tipului tradițional de casă țărănească.

Trebuie menționată și bisericuța, care se afla în afara zidurilor incintei, actualmente sub pardoseala bisericii domnești Sfântul Nicolae, din secolul al XIV-lea.

Către 1350, orașul Argeș redevenind reședință a domnitorilor Țării Românești, vechea Curte Voievodală a fost refăcută.

Biserica domneasca Sf. Niculae din Curtea de Argeș

Schita si plan Biserica domneasca ArgesEste ctitoria lui Basarab I (1310 - 1352), terminată în anul 1352, în cadrul reședinței voievodale din secolul al XIII-lea. Biserica, monument în cruce greacă înscrisă, de tip complex, este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale arhitecturii românești medievale, fiind cea mai veche ctitorie voievodală din Țara Românească.