Mircea încheie tratatul cu Polonia prin intermediul lui: