In timpul cât Vlad Uzurpatorul era şi el domn, Mircea controla: