Cruciada de la Nicopole din 1396 a fost înfrântă de Baiazid datorită trufiei: